Пресс-конференция президента: итоги года

Пресс-конференция президента: итоги года

23.12.2021
OMA MEDIA ведет прямую трансляцию на карельском, вепсском и финском языках.
OMA MEDIA vedäb online-transl’acijan karjalan, vepsän da suomen kelil.
OMA MEDIA seuraa striimausta karjalan, vepsän ja suomen kielellä.
Это 17-й по счету диалог президента и журналистов. В отличие от прошлого года, несмотря на пандемию, пресс-конференция пройдет полностью в очном формате. Фото: pixabay.com
Это 17-й по счету диалог президента и журналистов. В отличие от прошлого года, несмотря на пандемию, пресс-конференция пройдет полностью в очном формате. Фото: pixabay.com

16:09 FIN, KAR, VEP, РУС
Oma Median seuranta päättyy tähän.
Oma Media -portalin tekstilähetyš loppuu täh.
Oma Media-transl'acii lopiše täs.
Текстовая трансляция на этом завершена.

16:04 FIN
Ensi vuoden odotuksista: Meidän ei pidä ajatella vaaleja tai muita poliittisia tapahtumia, vaan on ajateltava sitä, miten esimerkiksi saamme eläkkeiden kasvun vastaamaan inflaation tasoa. Eri tahojen viranomaisten pitää tehdä kaikkensa Venäjän asukkaiden elämän parantamiseksi.

16:00 KAR
Kyläelämä: Kylien infrastruktuurin kehittämistä šuoritetah niise federalisien ohjelmien rajoissa. Tätä ruatuo pitäy toteuttua šuunnitelmien rutompah. Kyllä, kylissä pitäy kiinittyä šamua huomijuo kuin peruškyšymykšien, šekä šemmosien, kuin internetin vetämisen proplemojen ratkaisomiseh. Šiih on šuunniteltu lisärahotušta.

15:53 VEP
Pensijad: Valdišt tegeb kaiked, miše pensijan korktuz’ oliži mugoine-žo, kut infl’acii.

15:42 FIN
Pekingin olympialaisten boikotista: sellainen päätös on väärä. Urheilua ei saa käyttää poliittisten ongelmien ratkaisemiseksi. ”Kulttuurin ja urheilun pitää yhdistää ihmisiä”, Putin korosti.

15:38 KAR
Tervehyš: Venäjällä nyt šuau apuo spinalilihašatrofijan parentamisešša yli šata ihmistä vuuvvešša, mi on enemmän kuin entisinä vuosina. Nyt apuo šuahah vain alla 18-vuotiset lapšet. Valtijo ratkaisou kyšymyštä, jotta apuo šuatais yli 18-vuotiset spinalilihašatrofijašta käršijät ihmiset.

15:34 VEP
Krim: Valdmehišt planuičeb abutada leta läžundsijoid, koheta pertid da pättä problemoid Krimas kaiken aigan, prezident sanui.

14:58 FIN
Synnytysmäärien laskusta Venäjällä: Demografiakriisi on havaittavissa monissa jälkiteollisissa maissa. Nyt synnytysiässä olevat naiset haluavat ensisijaisesti opiskella ja rakentaa uraansa ja vasta sitten ajattelevat lapsen synnytyksestä. ”Pitää näyttää, että lapset ovat maailman suurin onni. Lapsiperheiden tuki on ollut pandemian aikana etusijalla”, Putin kommentoi.

14:37 KAR
Kulttuuri: En ole šitä mieltä, jotta käsitöijen kehittämistä varoin on luajittu vähän. Vain još myö voimma luatie lisyä, nin myö varmašti luajimma. Kielie, omaperäistä kanšankulttuurie pitäy kannattua, tätä kyšymyštä meijän monikanšojen valtijo ei jätä huomijotta.

14:29 VEP
Kanzad: Sured rahad anttas infrastrukturan kehitoitusehe. Aburaha om, pidab vaiše jagada ned oikti. Ezmäks pidab pätta äilapsižiden kanzoiden küzundad. 

14:15 FIN
Ukrainan tilanteesta: Päätös Donbassin tulevaisuudesta on sen alueen asukkaiden käsissä. "Haluamme rakentaa hyviä naapuruussuhteita Ukrainan kanssa. Nykyisen Ukrainan johtajien kanssa hyvien suhteiden rakentaminen on mahdotonta."

14:10 KAR
Ruhkat: Laki ruhkien käytöštä kulkou etehpäin. On vaikeukšie, ka kyšymyš on ratkaisomašša. Alovehella on miärätty ruhkaviennän operattorit. Ruhkie pitäy viijä: niitä voipi käyttyä uušien materialien luatimisešša, polttua tahi šäilyttyä turvallisissa kuatopaikoissa. Ruhkatehtahien ta kuatopaikkojen pitäy olla turvallisina ta ihmisillä pitäy šelittyä mitein ne toimitah.

13:50 VEP
Tervhuz’: Venäma kerazi kaik väged, miše abutada ristituile, ked läžuba kovidal. Kaik eläjäd voiba sada abud koronavirusan jäl’ghe. Disponserizacijaha tuleba kaik tahtnikad. No mö em unontagoi toižiš ristituiš, ked ei läžugoi kovidal.

13:46 FIN
Naton laajentumisesta: 1990-luvun alussa meille luvattiin, ettei Nato laajene itään. Siitä alkaen on ollut viisi laajenemisaaltoa. Nyt Nato on meidän rajojen lähellä, emmekä me ole Yhdysvaltojen rajojen lähellä. ”Teidän pitää antaa meille takeita. Meille sanottiin, että ei ole sopimusta, jossa takeet olisi määritelty."

13:37 VEP
Lapsed da openduz: Opendusen pohjal oma vändod, da verkmahtod pidab kävutada. Se tugetas valdal. Om tärged, miše oliži tarbhaine kontent. Internetale tariž olda realižen elon ližan.

13:34 KAR
Turvallisuošta internetissä: Lapšien turvallisuš internetissä on šuuri proplema Venäjällä ta toisissa maissaki. Kaiken, mitä tapahtuu internetissä, pitäy tapahtuo muan šiäntöjen ta lakien mukah. Myö toivomma, jotta löyvämmä kultasen keškitien: emmä rupie rajoittamah tietojen vapautta šekä puoluššamma yhteiskuntua.

13:14 FIN
Ulkomaisista agenteista: Tämä laki ei ole meidän keksimä, vastaava hyväksyttiin Isossa-Britanniassa 1930-luvulla, ja se on yhä voimassa. Siellä 0,034 prosenttia järjestöistä on tunnustettu ulkomaisiksi agenteiksi. Meillä on saman verran, 0,034 prosenttia. Me emme kiellä järjestöjä toimimasta. Me haluamme, että kansalaisjärjestöt, jotka harrastavat sisäpolitiikkaa, selittäisivät rehellisesti rahoituksensa lähteet. Venäjällä on tunnustettu ulkomaisiksi agenteiksi 74 kansalaisjärjestöä noin 200 000:sta eli 0,034 prosenttia.

13:12 FIN 
Väärennetyistä koronarokotustodistuksista: Venäjällä on nostettu yli 200 rikosasiaa koronapassien väärentämisestä. ”Meidän täytyy olla koronarikoksia vastaan ja kärsivällisesti selittää, miksi rokottaminen on tärkeää”.

13:04 FIN
Rokottamattomien sakottamisesta: Korkea kuolleisuus johtuu matalasta laumasuojasta, joka on Venäjällä 59,4 prosenttia. Pakotteita ei kuitenkaan tarvita. Meidän pitää suhtautua kunnioittavasti ihmisiin heidän elämänasenteistaan huolimatta ja kärsivällisesti selittää, että rokottaminen on välttämätöntä.

13:01 VEP
Čapatez: Om tärged, miše kaik čapatesed oližiba lugetud hüväks kaikuččes mas, Putin sanui.

12:57 KAR
Kaupunkien kehityš: Elinpaikakši presidentti ois valinnun Piiterin, šentäh kun še on hänen kotikaupunki. Pienempien kaupunkien kehitykšeštä Putin korošti, jotta nyt täh asieh kiinitetäh šuurta huomijuo. Piäasiena on liikennehyhtevyš kaupunkien välillä ta šen kehityš šekä infrastruktuurin parentamini.

12:54 FIN
Koronakriisin vaikutuksesta liiketoimintaan: Pienet yritykset kuten kahvilat ja urheilusaalit ovat kärsineet ensisijaisesti koronan vaikutuksesta. Valtio on tukenut sekä pieniä että isoja yrityksiä. Valtiotuen ansiosta tuotantomäärät ovat kasvaneet koronakriisista huolimatta.

12:40 VEP
Elominimum. Elominimum om libutud. Nece ei ole lujas sur’, no socialižed maksud sureneba, se nägub pensijan indeksacijas.

12:35 FIN
Laumasuojasta: Laumasuojan  minimirajan Venäjällä on oltava noin 80 prosenttia. Monissa maissa nyt puhutaan, että laumasuojan minimirajan pitää olla 90 tai 95 prosenttia.

12:33 KAR
Elämän pituvukšešta: Koronaviirussin pandemijan takie lyheni elämän pituvuš. Viime vuotena še oli 71,5 vuotta, tänä vuotena elämän pituvuš on 71 vuotta. Še on mänijän vuuvven yksi pahimmista tulokšista.

12:30 FIN
Taloudesta ja koronapandemiasta: Venäjän talous on ollut valmis haasteisiin. Viime vuonna talouslasku oli kolme prosenttia, ja talous on elpynyt nopeammin kuin monien muiden maiden taloudet. Bruttokansantuotteen kasvun odotetaan tänä vuonna olevan 4,7 prosentin tienoilla. Ennätyksellisiä saavutuksia on ollut rakennusalalla – on rakennettu 90 miljoonaa neliömetriä. ”Ensimmäistä kertaa Venäjän historiassa”, Putin tähdensi. Inflaation odotetaan olevan tänä vuonna kahdeksan prosenttia.

12:29 VEP
Radotomuden korktuz tegihe madalambaks, ku rindatada aiganke edel pandemijad.

11:55 RUS, VEP, FIN, KAR
В этом году пресс-конференция проводится в очном формате. 500 журналистов российских и мировых СМИ присутствуют лично. Журналисты Ома Медиа следят за пресс-конференцией в онлайн-режиме.

Necil vodel venälaižen da mirun joukvestišton 500 lehtmest oma press-konferencijal. Oma Median lehtemehed kacuba press-konferencijad online-formatas.

Tänä vuonna lehdistötilaisuus on järjestetty lähitapahtumana. Mukana on 500 toimittajaa venäläisistä ja ulkomaisista joukkotiedotusvälineistä. Oma Median toimittajat seuraavat lehdistötilaisuutta verkossa.

Tänä vuotena Presidentin lehistötilaisuš pietäh ofline muuvvošša. Šalissa on yli 500 Venäjän ta ulkomuan toimittajua. Oma Media -portalin toimittajat niise šeuratah lehistötilaisutta online muuvvošša.ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
Karjalan Sanomat
Uspenskin kirkon ikonostaasin kunnostushanke käynnistyi
Moskovalaiset asiantuntijat työskentelevät Kižin museon varastoissa kirkon ikonostaasin kunnostushankkeen parissa.
Oma Media
СМИ: Балтийский завод требует 5 миллионов евро с финской Wärtsilä
Финская компания получила авансовые платежи, но не выполнила часть взятых на себя обязательств по договору.
Karjalan Sanomat
Talvikunnossapito: Petroskoissa aurataan 15 000 tonnia lunta tänä talvena
Petroskoin teiden kunnossapitoon on myönnetty lisärahoitusta. Poistettavan lumen määrää arvioidaan kaksinkertaiseksi viime vuoteen nähden.
Karjalan Sanomat
Lahjoita jouluiloa sairaille lapsille — Perinteinen tempaus käynnistyi
Karjalan Sanomat kerää joululahjoja syöpäsairaille lapsille. Lehti kutsuu kaikki halukkaat liittymään hyväntekeväisyystempaukseen.
Oma Mua
Karjalašša toimiu opaššušohjelma opaštajilla
Karjalan kielen opaštajat voijah ošallistuo karjalan kielen vienan muretehen kurššiloih.
Karjalan Sanomat
Luovapajan 1/101 palkittiin festivaalilla Murmanskissa
Karjalan draamateatteri sai diplomin Nykyisyyden terävästä tunteesta Arktinen näyttämö -teatterifestivaalilla.
Oma Media
Форум «Российский Север»: Молодежь обсуждает наследие коренных народов
Форум объединил ученых, этно-блогеров, лингвистов и активистов. Карелию представляет студент ПетрГУ Денис Лайдинен.
Karjalan Sanomat
Petroskoilaisen taiteilijan teoksia esillä Erarta-museossa Pietarissa
Aleksandr Trifonovin tauluista näkee taiteilijan olleen huolissaan kotimaansa tulevaisuudesta, sen luonnosta ja kulttuurista.
Karjalan Sanomat
Turistit pakenevat talvea Karjalaan – Tarjolla aktiviteettejä eri makuun
Matkanjärjestäjien liiton tilastojen mukaan tänä vuonna matkailijavirta tasavallassa on kasvanut 26 prosenttia viime vuoteen verrattuna.
Войти
Регистрация
Пароль
Повторите пароль