Vienan henki šäilyy muuttumattomana

Vienan henki šäilyy muuttumattomana

24.07.2022
Ylä-Kuitti-järvellä olijašša Pirttilahen kyläššä piettih kešäpruasniekka. Keškitapahtumana oli Pirttilahen istorijašta kertojan infotaulun avuamini.
Pruasniekan vierahat. Kuva: Uljana Tikkanen
Pruasniekan vierahat. Kuva: Uljana Tikkanen

23. heinäkuuta Vuokkiniemen kylän eläjät, Viena-šeuran jäšenet, Koštamukšelaiset, Vienan Karjalan eläjät ta vierahat šuatih tulla kešäpruasniekkah Pirttilahen kylän Taipale-huutorilla.

Tällä kertua pruasniekan keškitapahtumana oli Pirttilahešta kertojan tietotaulun avuamini. Še oli luajittu Myö karjalaiset -projektin rajoissa. Venäjän kielellä tekstin valmisti ta karjalakši kiänti huutorin isäntä Leonid Gundirev.

— Tämä on kolmaš tietotaulu, kumpasen myö olemma ašettan tänä kešänä. Enšimmäini oli Koynäškošella, toini — Ponkkalahešša ta kolmaš — tiälä. Kaikilla niillä on šama tarkotuš — kertuo paikan istorijašta, šano projektin johtaja Julija Filippova.

Tietotaulun viereššä Taipalen isäntä kerto kylän istorijašta, omašta šuvušta ta Taipalehen nykyiseštä ta tulovaisuošta.

— Nyt myö perehen kera vietämmä tiälä kešyä. Kunnoššamma omua paikkua ta tahomma, jotta šiitä tulis taitopaikka, kunne ihmiset voitais tulla šuamah innoššušta, šelitti Leonid.

Pruasniekan ohjelmašša oli lauluja karjalakši ta šuomekši, Koštamukšešta tullut duetti: akkordenilla šoittaja Oleg Kaliničev ta laulaja Jalmar Paavilainen esitettih vilkkahie ta hitahie karjalaisien ta šuomelaisien šäveläjien šävelmie šekä kanšanlauluja ta Viena-šeuran vanhemman šukupolven jäšenet opaššettih nuorempie tanššimah. Niise oli järješšetty kaikeinmoiset muasteri-opit.LIŽIÄ AIHIES
Karjalan Sanomat
Uspenskin kirkon ikonostaasin kunnostushanke käynnistyi
Moskovalaiset asiantuntijat työskentelevät Kižin museon varastoissa kirkon ikonostaasin kunnostushankkeen parissa.
Oma Media
СМИ: Балтийский завод требует 5 миллионов евро с финской Wärtsilä
Финская компания получила авансовые платежи, но не выполнила часть взятых на себя обязательств по договору.
Karjalan Sanomat
Talvikunnossapito: Petroskoissa aurataan 15 000 tonnia lunta tänä talvena
Petroskoin teiden kunnossapitoon on myönnetty lisärahoitusta. Poistettavan lumen määrää arvioidaan kaksinkertaiseksi viime vuoteen nähden.
Karjalan Sanomat
Lahjoita jouluiloa sairaille lapsille — Perinteinen tempaus käynnistyi
Karjalan Sanomat kerää joululahjoja syöpäsairaille lapsille. Lehti kutsuu kaikki halukkaat liittymään hyväntekeväisyystempaukseen.
Oma Mua
Karjalašša toimiu opaššušohjelma opaštajilla
Karjalan kielen opaštajat voijah ošallistuo karjalan kielen vienan muretehen kurššiloih.
Karjalan Sanomat
Luovapajan 1/101 palkittiin festivaalilla Murmanskissa
Karjalan draamateatteri sai diplomin Nykyisyyden terävästä tunteesta Arktinen näyttämö -teatterifestivaalilla.
Oma Media
Форум «Российский Север»: Молодежь обсуждает наследие коренных народов
Форум объединил ученых, этно-блогеров, лингвистов и активистов. Карелию представляет студент ПетрГУ Денис Лайдинен.
Karjalan Sanomat
Petroskoilaisen taiteilijan teoksia esillä Erarta-museossa Pietarissa
Aleksandr Trifonovin tauluista näkee taiteilijan olleen huolissaan kotimaansa tulevaisuudesta, sen luonnosta ja kulttuurista.
Karjalan Sanomat
Turistit pakenevat talvea Karjalaan – Tarjolla aktiviteettejä eri makuun
Matkanjärjestäjien liiton tilastojen mukaan tänä vuonna matkailijavirta tasavallassa on kasvanut 26 prosenttia viime vuoteen verrattuna.
Kirjuttauvu
Rekisteröintä
Peittošana
Hyväkšy peittošana