EtnoPRO: tehokaš aloiteh kyšyy jatkuo

EtnoPRO: tehokaš aloiteh kyšyy jatkuo

13.08.2022
Pertoskoissa piätty enšimmäini nuorisoissunto EtnoPRO-2022.
Issunnon aikana yli kymmenie tuntie kešti eri-teemosie luvenoja ta muasteri-oppija. Kuva: Sergei Kirenkov
Issunnon aikana yli kymmenie tuntie kešti eri-teemosie luvenoja ta muasteri-oppija. Kuva: Sergei Kirenkov

Pertoskoissa piätty enšimmäini nuorisoissunto EtnoPRO-2022. Nelläpäiväni tapahtuma, kumpani yhisti 31 nuorta ihmistä Karjalan eri piiristä piätty. Issunnon aikana yli kymmenie tuntie kešti eri-teemosie luvenoja ta muasteri-oppija.

Kaikki ošallistujat oli juattu kolmeh ryhmäh, missä opaštajien kera oltih pakinoita ta harjotteluja kielen, kuttuurin, turismin, median kyšymykšistä. Nuoret ihmiset šuatih rohkiešti kertuo omista ajatukšista ta projektiloista. Tiälä hyö löyvettih šamanmielisien ihmisien huomijuo ta kannatušta.

̶  Tapahtuma nuorisuo varoin šemmosešša muuvvošša oli pietty enšimmäistä kertua. Šen aikana šaima hyvie šanoja ta toivomukšie, jotta monella olis mukava kurkistua toisih ošaštoloih. Enši vuotena tahomma toistua tapahtuma ta toivomma parentua šitä ta jotta vielä enempi ihmistä tulis meilä, šano Karjalan kanšallisen ta alovehellisen politiikan ministerijön spesialisti Aleksandra Anufrijeva.

Ruavon tulokšet oli esitetty session lopputilaisuošša. Lyhyöššä ajašša onnistu šuatujen tietojen mukah yrittyä omie voimie esimerkiksi videon kuvuamisešša, toimenpivon pitämiseššä tahi projektin kekšimiseššä.

̶  On ylen kallista, jotta tiälä myö šaima tutuštuo mitein meijän kolleegat toisista piirilöistä ruatah ta niise esittyä omua kokemušta. Yhtehisissä keškušteluissa šynty uušie idejoita ta ajatukšie, mitein toteuttua entisie luovie projektija, šano issunnon jäšen Vaeria Sozonova.

Issunnon viimesenä päivänä oli järješšetty matka Kintahan kyläh, missä toteuttuu karjalaiseh kulttuurih pohjautuja matkailuprojekti, kumpasen tekijillä šyntyy aina uušie ajatukšie mitein kehittyä kylyä.

EtnoPRO-issunnon järještäjinä oltih kanšallisen ta alovehellisen ministerijö ta Periodika-kuštantamo.

Uutisie ta valokuvie tapahtumista šuau löytyä #этнoPROэтнo -heštegilla Vkontankte-verkošša.


LIŽIÄ AIHIES
Karjalan Sanomat
Uspenskin kirkon ikonostaasin kunnostushanke käynnistyi
Moskovalaiset asiantuntijat työskentelevät Kižin museon varastoissa kirkon ikonostaasin kunnostushankkeen parissa.
Oma Media
СМИ: Балтийский завод требует 5 миллионов евро с финской Wärtsilä
Финская компания получила авансовые платежи, но не выполнила часть взятых на себя обязательств по договору.
Karjalan Sanomat
Talvikunnossapito: Petroskoissa aurataan 15 000 tonnia lunta tänä talvena
Petroskoin teiden kunnossapitoon on myönnetty lisärahoitusta. Poistettavan lumen määrää arvioidaan kaksinkertaiseksi viime vuoteen nähden.
Karjalan Sanomat
Lahjoita jouluiloa sairaille lapsille — Perinteinen tempaus käynnistyi
Karjalan Sanomat kerää joululahjoja syöpäsairaille lapsille. Lehti kutsuu kaikki halukkaat liittymään hyväntekeväisyystempaukseen.
Oma Mua
Karjalašša toimiu opaššušohjelma opaštajilla
Karjalan kielen opaštajat voijah ošallistuo karjalan kielen vienan muretehen kurššiloih.
Karjalan Sanomat
Luovapajan 1/101 palkittiin festivaalilla Murmanskissa
Karjalan draamateatteri sai diplomin Nykyisyyden terävästä tunteesta Arktinen näyttämö -teatterifestivaalilla.
Oma Media
Форум «Российский Север»: Молодежь обсуждает наследие коренных народов
Форум объединил ученых, этно-блогеров, лингвистов и активистов. Карелию представляет студент ПетрГУ Денис Лайдинен.
Karjalan Sanomat
Petroskoilaisen taiteilijan teoksia esillä Erarta-museossa Pietarissa
Aleksandr Trifonovin tauluista näkee taiteilijan olleen huolissaan kotimaansa tulevaisuudesta, sen luonnosta ja kulttuurista.
Karjalan Sanomat
Turistit pakenevat talvea Karjalaan – Tarjolla aktiviteettejä eri makuun
Matkanjärjestäjien liiton tilastojen mukaan tänä vuonna matkailijavirta tasavallassa on kasvanut 26 prosenttia viime vuoteen verrattuna.
Kirjuttauvu
Rekisteröintä
Peittošana
Hyväkšy peittošana