Almanakka: "Taival" näki päivänvalon

Almanakka: "Taival" näki päivänvalon

15.07.2022
Tänäpiänä ilmešty vereš karjalankielini Taival-almanakka. Še kertou Karjalan monešta šuurešta ta merkittäväštä tapahtumašta.
Taival-almanakan kanšikuvan korissukšena on taiteilija Lidija Žukovan kuvituš Pedri, kuulužu kuningas -kirjašta. 12+ Kuva: Margarita Pehkonen
Taival-almanakan kanšikuvan korissukšena on taiteilija Lidija Žukovan kuvituš Pedri, kuulužu kuningas -kirjašta. 12+ Kuva: Margarita Pehkonen

Vereš “Taival” on jo nelläštoista. Enšimmäini almanakka näki päivänvalon vuotena 2006.

– Nämmien vuozien aigah Taival-almanuahan sivuloil on painettu kuulužien da vaste kirjuttamah livunnuzien kirjutuksii – prouzua, runuo, mustelmua, tutkimustu. Myö olemmo hyväs mieles, ku tänäpäigi kirjutukset, kuduat tyo työnnättö da tuotto almanuahah, ollah kirjutettu meijän kielel – karjalakse. Da jogahizes kirjutukses nägyy oman kielen da oman rahvahan suvaičus, tunduu huoli niilöin tulies aijas, koroštau almanakan toimittaja Ol’ga Smotrova.

Tämän vuuvven almanakan kanšiloih on kerätty erilajisie kirjutukšie karjalan kielen livvin ta vienan murtehella. Omie muisselmie kirjutettih Vilho Kivisalo, Raisa Remšujeva ta L’ubov’ Baltazar. Aleksandra Lesonen Rakkahuš ta Viena -kirjutukšeššah šanelou karjalaisen kulttuurin Viena-šeuran toiminnašta.

Almanakan ainasen kirjuttajan Santra Stepanovan artikkelista šuau lukie, kuin Aunukšen piirissä kerättih karjalaista folklorie. A Nikolai Filatovin materialin kautti šuau tunnuštua kuulusan karjalaisen miehen.

– Tavan mukah on mitä lukie ni runojen harraštajilla. Runoniekkojen joukošša tällä kertua ollah jo tutut karjalaisilla lukijilla nimet: Sergei Jakovlev, Valentina Libertsova, Vasilii Veikki ta L’ubov’ Baltazar, šanelou almanakan toimittaja Maikki Spitsina.

Tänä vuotena kirjailija Pekka Pertun šyntymäpäiväštä taytyy 105 vuotta. Vuosipäiväkši vienalaini Valentina Karakina kiänti kolme hänen tevošta. Šamoin Prousa-rubrikissa on esitetty Valentina Kondratjevan, Galina Ol’kinan, Ol’ga Smotrovan ta Natalja Sinitskajan kertomukšet.

Vuotena 2022 Venäjällä pietäh šuurie toimenpitoja, mit on omissettu Pietari Šuuren 350-vuotispäivällä. Tällä merkkipäivällä on omissettu Valentina Mironovan kirjutuš “Pedri, kuulužu kuningas”. 

Vereš Taival-almanakka vašta ilmešty, a šen toimittajat jo šuunnitellah šeuruavan numeron luatimista. LIŽIÄ AIHIES
Karjalan Sanomat
Uspenskin kirkon ikonostaasin kunnostushanke käynnistyi
Moskovalaiset asiantuntijat työskentelevät Kižin museon varastoissa kirkon ikonostaasin kunnostushankkeen parissa.
Oma Media
СМИ: Балтийский завод требует 5 миллионов евро с финской Wärtsilä
Финская компания получила авансовые платежи, но не выполнила часть взятых на себя обязательств по договору.
Karjalan Sanomat
Talvikunnossapito: Petroskoissa aurataan 15 000 tonnia lunta tänä talvena
Petroskoin teiden kunnossapitoon on myönnetty lisärahoitusta. Poistettavan lumen määrää arvioidaan kaksinkertaiseksi viime vuoteen nähden.
Karjalan Sanomat
Lahjoita jouluiloa sairaille lapsille — Perinteinen tempaus käynnistyi
Karjalan Sanomat kerää joululahjoja syöpäsairaille lapsille. Lehti kutsuu kaikki halukkaat liittymään hyväntekeväisyystempaukseen.
Oma Mua
Karjalašša toimiu opaššušohjelma opaštajilla
Karjalan kielen opaštajat voijah ošallistuo karjalan kielen vienan muretehen kurššiloih.
Karjalan Sanomat
Luovapajan 1/101 palkittiin festivaalilla Murmanskissa
Karjalan draamateatteri sai diplomin Nykyisyyden terävästä tunteesta Arktinen näyttämö -teatterifestivaalilla.
Oma Media
Форум «Российский Север»: Молодежь обсуждает наследие коренных народов
Форум объединил ученых, этно-блогеров, лингвистов и активистов. Карелию представляет студент ПетрГУ Денис Лайдинен.
Karjalan Sanomat
Petroskoilaisen taiteilijan teoksia esillä Erarta-museossa Pietarissa
Aleksandr Trifonovin tauluista näkee taiteilijan olleen huolissaan kotimaansa tulevaisuudesta, sen luonnosta ja kulttuurista.
Karjalan Sanomat
Turistit pakenevat talvea Karjalaan – Tarjolla aktiviteettejä eri makuun
Matkanjärjestäjien liiton tilastojen mukaan tänä vuonna matkailijavirta tasavallassa on kasvanut 26 prosenttia viime vuoteen verrattuna.
Kirjuttauvu
Rekisteröintä
Peittošana
Hyväkšy peittošana