Paginad pätoimitajanke

Paginad pätoimitajanke

Galina Baburova
27.09.2021
Täl vodel meiden kulehtesele täudub jo 35 vot! Kanman jubilejad mö pagižim ”Kipinän”-pätoimitajanke Jana Filimonkovanke hänen rados kulehteses lapsiden täht.
”Kipinä”-kulehtesen radnikad tegeba ühtes surt radod. Kuva: Kipinä
”Kipinä”-kulehtesen radnikad tegeba ühtes surt radod. Kuva: Kipinä

– Äjak vot radad ”Kipinä”-kulehteses?

– Toimištos radan 12 vot, niišpäi 9 vot radan pätoimitajan.

– Midä pidab mahtta lapsiden kulehtesen pätoimitajale? Mitte taba tarbiž olda pätoimitajal?

– Pätoimitajale pidab olda sädaimehen. Pätoimitajale pidab äjan teta. Ližaks, nece rad om vastusenpidäi. Kacmata neche kaikehe, lapsiden kulehtesen pätoimitajale pidab henges olda lapsen, miše el’geta, mi om mel’he lapsile, mi heile om melentartušt. No päazjan pätoimitajale pidab armastada lapsid! Kundelta heid. Ku kacud miruhu lapsen korktudespäi, ka rata-ki om kebnemb.

Mugažo pidab hüvin teta i tehta ičeze radod, kehitoittas siš. ”Kipinä”-lehtesen toimitajile pidab sündutada lapsiš armastust kodikelihe. Kut toižiden-ki lapsiden kulehtesen toimitajile, meile pidab mahtta ”azotada” lapsid, miše hö kacuižiba ümbri da nägištaižiba neciš kehujas mirus tarbhašt. Lujas navedim, konz lapsiden kazvatajad abutaba meile neciš. Ved’ meidennoks paksus tuleskeleba  otmaha kulehtesed vanhembad penikaižiden lapsidenke. Hö ühtes lapsidenke ühtneba meiden konkursoihe, abutaba heile.

– Miččele lapsen igäle om oigetud ”Kipinä” kulehtez?

– Päazjan ”Kipinä” om oigetud keskškolan openikoile. No mö tedam, miše meid lugeba penembad lapsed da vanhembad openikad, sikš mö naprim kerata materialad eri-igäižile lapsile, miše kaikutte lugii löudaiži kulehteses midä-se melentartušt ičeleze.

– Kut keradat materialad? Om-ik valičusen kriterijad?

– Materialad keradab ei üks’ toimitai. Paksus diskutiruim materialoid kaikuččel toimištkundal. Sikš ku kulehtez tehtas aigvodhe, ka kacum, linneb-ik aktualižen nece vai toine  kirjutez, konz lehtez lähteb. Nece ei koske runoid, sarnoid da starinoid. Om žal’, no paksuba meiden avtorad oma venäkeližed, sikš toimitajile pidab käta tekstoid karjalan, suomen da vepsän kelihe. Om mel’he, konz meile abutaba meiden lugijad, oigendaba meile ičeze kirjuteztöid.

– Kut paksus vastatoi ičetoi lugijoidenke? Mikš nece om tarbhašt?

– Meiden toimišt paksus tehleb vastusid školiden openikoidenke. Mö starinoičem lapsile siš, kut keradam kulehtesen, tegem erazvuiččid käzitöiden mastar’-klassoid. Meiden toimištod kuctas ei vaiše Petroskoin školihe, no Karjalan rajonoiden-ki školihe. Meile oma tarbhaižed nene vastused lapsidenke. Sikš ku vastusil mö el’gendam, mi om melentartušt nügüdläižile lugijoile. Ližaks, mö tegem kosketusid opendajidenke. ”Kipinä” om hüvä abunik opendajile. Opendajad-ki sanuba meile, miččid tegendoid hö tahtoižiba nähta kulehteses. Lapsed lujas navediba väta uroikoil, sen-žo aigan opetes erasid uzid sanoid kodikelel. Hö ühtneba meiden konkursoihe. Vastusil kaiken aigan tegeba äi küzundoid lehtesen rados.

– Kut tö radat taidehpirdajidenke?  Kut mäneb nece rad? Kut, meletad, miččed kuvad tarbiž olda lapsiden kulehteses?

– Kuvad oma tarbhaižel sijal meiden kulehteses. Kuva om kulehtesen imidž, voib sanuda, miše kuva om lehtesen mod. Mö lujas tarkas valičem taidehpirdajid. Heid om lujas äi meil. Meiden toimištos radab Margarita Jufa, mö radam Nikolai Truhinanke, Ol’ga Ikkoženke, Jelena Agafonovanke, Anastasia Trifanovanke, Vladimir Lukkoženke – necen taidehpirdajanke meil om ičeze, äivozne ühthižradon istorii. Kaikuččel taidehpirdajal om ičeze stil’, kaikutte tob lehtesehe ičeze hengen palašt. Pidab sanuda, miše mö radam taidehpirdajidenke, kudambad eläba toižiš-ki Venäman lidnoiš. Ozutesikš, Jekaterina Jefimik, Sergei Beloz’orov, Lidia Žukova. Mö lujas kitäm heid neciš ühtesrados. Lapsiden täht kuvad oma ezmäižel sijal, ned oma tarbhaižed lapsile. Laps’ voib ei el’geta tekstad, no el’gendab tegendad kuvan abul. Meil om ”Pähkmed aivoile”-rubrik, miččes kaiken voib el’geta tedamata kel’t. Tarbiž, miše kuva kingitaiži lapsen homaitust. Meletan, miše hüväd kuvad laps’ voib kacta pordon.  

– Mitte om ”Kipinän” päsabustuz 35 vodes?

– ”Kipinä” om üksjaine mirus kulehtez, mitte paindas koumel kodikelel. Ičeze istorijas lehtez om sanu lujas äi premijoid da diplomid, pauklahjoid. Meletan, miše meiden kulehtesen päsbustuz om siš, miše se eläb, miše sil om tarbhaine sija Karjalan kul’turas. Se kehitoitase, vajehtase, no ”Kipinän” tegijan Jakko Rugojevan idei eläb. Hän oli mugošt mel’t, miše kulehtesen pätegend om lapsiden armastuses kodikelehe, kul’turaha, ičeze rahvahan tradicijoihe. Erased meiden lugijoišpäi tegesoiš taidehpirdajikš, kirjutajikš, lehtezmehikš, kändajikš. Ku ”Kipinä” hot’ vähäižin vajehtab lapsiden elod hüvüdeks i abutab löuta ičeze sijan elos, ka se om-ki lehtesen päsabustuz.

– Midä toivotad ”Kipinä”-kulehtesele jubilejaks?

– Toivotan meiden kulehtesele kaita sadud neniš voziš mahtištod, toivotan sille kehitoitust. Tahtoin, miše kulehtez oliži aktualine, tarbhaine, eläb da mujukaz. Tahtoin, miše ”Kipinäl” kaiken oliži äi lugijoid, melentartuižid idejoid da projektoid!


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ
Karjalan Sanomat
Laboratoriossa vatkataan teatteria ja suomen kieltä
Suomenkielisen teatterin laboratorio aloitti tänään toimintansa Suomi-talossa Pietarissa. Kuukauden aikana sen jäsenet opiskelevat näyttelijäntyötä ja suomen kieltä.
Oma Mua
Opastajien desantu Videles
Talvikuul Anuksen čupun Videlen kyläs vastavui enämbi nelliäkymmendy školan ruadajua Karjalan eri čuppulois.
Kipinä
Todesižed starinad živatoiden polhe
Todesižed starinad kodi- da mecživatoiden polhe.
Kodima
Vepsän kul’turan voz’ lopihe čomal praznikehtal
Vepsän kul’tursebr tegi 2022. voden ühthevedoid Karjalan rahvahiden sebruden kodiš.
Oma Mua
Makšalillit
Pekka Perttu kertou tarinan, mintäh Pirttilahen koko kylövehtä ruvettih nimittelömäh Makšalilliksi.
Karjalan Sanomat
Rinteen sukutarina: kirja ilmestyi nyt venäjäksi
Petroskoilaissyntyinen muusikko ja toimittaja Arto Rinne on venäjäntänyt oman elämäkerrallisen kirjansa Karjalaan kaikonneita.
Karjalan Sanomat
Kanteleensoittajien liitto alkoi toimia udelleen
Karjalan kanteleensoittajien liitto on saanut kansalaisjärjestön aseman.
Oma Mua
Uuvvenvuuvven ihmehet
Uuvven vuvven uattona mie kävelin meččäpolkuja myöten, ihualin mečän talvista korissušta, vuotin uušie vaikutelmie ta tapuamisie.
Karjalan Sanomat
Lisää majoituspaikkoja Laatokan Karjalaan
Venäläinen kansainvälinen hotelliketju rakentaa uuden hotellin Sortavalan kaupunkipiiriin. Hotelli vastaanottaa ensimmäisiä vieraita jo tänä vuonna.
Oma Mua
Roštuon lahjat
Uuvvenvuuvven starinašta šie šuat tietyä, jotta lahjojen kallehuš on ei ainuoštah niijen kaunehuošša, ka i hyövyššä niise.
Войти
Регистрация
Пароль
Повторите пароль