Olen ku ven’alaine futbolistu: hyvin tiijän siännöt

Olen ku ven’alaine futbolistu: hyvin tiijän siännöt

Natalja Antonova
24.03.2023
Afriekkalazen puutundu karjalazeh kyläh on ani harvu šeikku. Douhturi Ogbue Gabriel Džideofor ruadau Vieljärvel tostu kuudu. Kui elähteleh lämmän muan ristikanzu pohjazes kyläs?
Afrikkalaine douhturi Ogbue Gabriel Džideofor puutui ruadoh Vieljärven kyläh vuvven allus. Kuva: Natalja Antonova.
Afrikkalaine douhturi Ogbue Gabriel Džideofor puutui ruadoh Vieljärven kyläh vuvven allus. Kuva: Natalja Antonova.

Jo enämbi kymmendy vuottu kyläkunnan ambulatouries ei olluh omua douhturii, muga sanottuu, yleisliäkärii, ruattih vai fel’šarit. Huolestunnuot rahvas kaiken mennyön vuvven aijan kiänyttih virguniekkoin puoleh da prižmittih omii oigevuksii tervehysalal. Oman alallizen liäkärin olemattomus oli piälimäzii. 

Kolmekymmenyheksävuodehine liäkäri Ogbue Gabriel Džideofor, Nigeirieh, Onitsha-linnah rodivunnuh mies on työndymäs uvves ruadokohtas. Händy ei ole vie kebjei ellendiä paikallizel rahvahal, mindäh sendäh parembi kielinero hänelleh on anglienkieline. Yhten pacientan vastahotandah Gabriel’al menöy enämbi aigua migu tavallizel ven’ankielizel liäkäril, ga yhtelläh kyläh niškoi ulgomualazen tulendu on ynnälline šeikkailu da vuvven uudine. Vieljärven rahvahan paginoi uudeh douhturih nähte kuuluu joga kohtas.

Teil, kuulin, Vieljärvel annettih jo oma nimigi – Gavrila Petrovič. Suututtaugo? Kui elättö täs?

– Ei jo! Minä ylen suvaičen paikallistu juumorua. Hyvin minä täs olen, näettöhäi! Rahvas minuu tiä hyvin vastah otettih, no ajattelen, ku vie vähäzel varahtellahes, varovazesti ollah. Talvel alazii en pie, en varua käzien kylmändiä. Nygöi minuu joga päiviä talutah rajonan keskukseh, Priäžäh, sie annettih ruadofatieru. Se, tiettäväine, voibi ajella sinne-tänne sada kilometrii päiväs, ga himoittau omua yöpuudu Vieljärvel. Minule pättäs kunnostettu fatieru libo kodi.

Mittuine opastus teil on – rahvas kyzelläh da midä ruadokogemustu?

– Lopiin Donetskan kanzallizen liečetiijollizen universitietan, opastuin sie kuuzi vuottu. Ruavoin vračannu-ordinuattorannu, sit ambulansis, no voibi sanuo kai net ruavot minul oldih nevvonandajan tazozet. Vai vuvvennu 2021 minä puolistin omua professionualistu pädevytty Moskovas.

Mindäh valličit eländy- da ruandukohtakse Ven’an muadu da Karjalua? Kui puutuit Vieljärven kyläh?

– A mindäh ei? Enzimästy kerdua tulin Ven’ale turistannu, kuuzitostuvuodehizennu. Miellyin muah da rahvahah. Se on vai minun valličus, suvaičen piättiä da organizuija omua elaigua uvves kohtas. Priäžän bol’ničan piäliäkäri Valentina R’abova kučui minuu Vieljärveh ruadoh, löydi internetas minun tiijot. Ven’al on ylen äijy välliä kohtua liäkärin ruadoh nähte, voizin jiähä hozi Moskovah. Yhtelläh oli himo ruadua hil’l’embäs kohtas, hätken elin bauhus. Täs on čoma luondo, vezi rinnal – minun huaveh.

Kuibo menöy ruado? Mittuine tervehys on paikallizel rahvahal? Työ otatto vastah joga ruadopäivy 9-12 čuassuloin välis.

– Sanozin toinah nenga. Täs ammui ei olluh douhturii, ruaduo on ylen äijy. Fel’šariloin dielohäi on toizenmoine: auttua hedi paikan piäl libo kiirehel suattua bol’niččah liäkärilöin hoidoh. Paikkukunnan liäkärin dielo on tuta ristikanzan tervehyön sistiemannu. Yleisliäkäril pidäy tiediä syväh voimattomuon histourien, hänel pidäy olla mahto miärätä kai anualizat da suaha käzih net tulokset, pidiä diagnostiekkua, tiediä perehanamnezan, patalougiet da m.i. Sit äski voibi ennustua voimattomuot alguvaihies da auttua ristikanzale ihan allus, kuni voimattomus ei ehtinyh mennä kardiologassah libo gastroenterologassah. Ven’al on ylen äijy ruadoehoitustu juuri moizih erikoistunnuzih liäkärilöih nähte. Ku yleisliäkärilöin da perehliäkärilöin sistiemat oldas kehitynnyöt paikan piälöil, kus rahvas eletäh, sit vähembi vračua ylemite muas pidäs. Lujendan sen, ku paikallizel liäkäril pidäy tuta joga hänen hantuzis olijan ristikanzan.

Douhturi, minul korvis humizou, semmite muate virtes. Midä olis ruadua? Oldanehgo verisuonet pahat? Rohtolois otin jo Kavintonan, Askorutinan, syön Omegua, D-vitamiinua. Pihal liikun, ruohkua vetty juon.

– Korvis humizendu ei ole voimattomus, se on simptoumu. Hädä voibi olla počkois algajen piässäh. Tuaste täh pidäy kaččuo sistiemannu. Minigähine olet – se douhturile jo äijäs mis sanou. Nellikymmen viizi? Miäriämmö verenpaine. Sinul se on muite muis, moločču! Nevvon andua tutkittavakse anualizat da luadie magniittutomogruafien. Tiä pohjazes, D-vitamiinua pidäy juvva, muga, meil Afriekas sit ei ni mainita. Sie ainos pastau päivästy.

Ongo kodii da Afriekan päivästy igävy?

– On, tiettäväine, sinne jäi äijy omua. Ga kaikkiel voibi eliä. Minä jo harjavuin Ven’ah da hyvin tiijän paikallizen rahvahan. Täs ainos juvvah čuajuu, minägi sidä suvaičen, koufiedu en juo. Sanozin vie nenga: minä olen ku ven’alaine futbolistu, hyvin tiijän siännöt, kudamat pätäh täs muas eläjes.ПОХОЖИЕ СТАТЬИ
Kipinä
Hiiret da viizas Kaži
Indien rahvahan suarnu sih näh, kui älykkähät hiiret ajettih iäre viizahan Kažin.
Karjalan Sanomat
25 vuotta avuksi kielten kehityksessä
Toukokuussa karjalan ja vepsän kielen termistö- ja oikeinkirjoituslautakunta on täyttänyt 25 vuotta. Lautakunnan ansiosta karjala ja vepsä ovat saaneet uutta monipuolista sanastoa.
Karjalan Sanomat
Mehiläishoito kehittyy Kintahankylässä
Aloittelevat mehiläistarhaajat haluavat saada tänä vuonna noin 19 kiloa hunajaa kustakin 20 pesästä.
Oma Mua
Šäynyä-vävy
Starina vienankarjalakši kertou Tyyne-neiččyöštä ta hänen ihmehtapuamisešta hopien miehen kera. Šen jälkeh tytön ta hänen perehen kohtalo muuttu.
Oma Mua
Viktor Vikulin: “Šukututkimuš tuli elämän uuvvekši tarkotukšekši”
Tämän jutun piäšankarina on Viktor Vikulin. Miehellä on 72 vuotta, hiän on šyntysin Kuorilahešta, nyt eläy Kiestinkissä.
Karjalan Sanomat
Karjala yllätti herkuillaan
Arktiksen maku -festivaalin vieraille oli yllätys, että merisiilin kaviaari ja rakkolevä sopivat mainiosti jäätelön täytteeksi.
Oma Mua
Karjalazet oman muan puolistajat
Tuhukuus 1942 Nikolajev yhtyi 1. partizuanoin briguadah, sie händy pandih tiijusteluvzvodan piälikökse. Täs joukos oli 30 miesty.
Oma Mua
Musto puolistajis
Jo 78 vuottu meni, ku loppiettihes jälgimäzen voinan verehizet bojut. Voiton suadih sаldatat, ga heidy avvutettih partizuanatgi.
Karjalan Sanomat
Sampo-vuorelle lisää matkailijoita
Etnopuiston sisäänpääsy on tullut maksulliseksi. Luontokohteeseen on rakennettu portaat ja näköalapaikka.
Karjalan Sanomat
Ystävyysseura jatkaa toimintaansa
Karjala–Suomi-ystävyysseura keskittyy nyt Karjalan tasavallan inkerinsuomalaisten ja muiden suomalaisugrilaisten kansojen kulttuurin tukemiseen.
Войти
Регистрация
Пароль
Повторите пароль