Äipäivän praznuičendan tradicijoiš

Äipäivän praznuičendan tradicijoiš

Galina Baburova
27.03.2023
Äipäiväks keittas munid da mujutadas ned. Mikš munid?
Armenias pud čomitadas praznikaks mujutadud munil. Foto om internetaspäi
Armenias pud čomitadas praznikaks mujutadud munil. Foto om internetaspäi

Äipäiväks keittas munid da mujutadas ned. Mikš munid? Siks ku muna znamoičeb Jumalan grobad. Irdpolespäi muna nägub kolnudeks, no südäimes se kaičeb ut elod, mitte lähteb sišpäi. Tradicionaline muju om rusked. Mikš? Sikš ku Iisus ičeze verel päzuti ristituid grähkišpäi. 

Om čoma legend rusttas munas. Maria Magdalina tuli Riman imperatorannoks Tiberijannoks vestinke Iisusan eläbzumižes. Zakonan mödhe ku imperatorannoks tuleskeli gol’ mez’, ka tariž oli kantta hot’ munaižen. Marial-ki kerdal oli muna. Starinoites Iisusas Maria andoi munan Tiberijale. Tiberii nagraškanzi da sanui, miše kut muna iče ei voi rusketa, muga kolnu mez’-ki ei voi eläbzuda. Neciš minutas muna ruskeni. Nägištades necidä čudod, Tiberii uskoi Mariale. 

Nenil aigoilpäi Äipäivän ristitud lahjoičeba toine toižele mujutadud munid sanoidenke: ”Iisus om eläbzunu!”, ottes munan toine ristit andab vastusen: ”Todeks om eläbzunu!”

Germanias Äipäivän atributan oma narcissad. Niil mugažo čomitadas pertid da ičtaze.

Üht aigtegod praznuitas erazvuiččiš maiš erazvuiččikš. 

Armenias kodiš azotadud pud vai pertiden rindal kazvajad pud čomitadas praznikaks mujutadud munil, lentaižil da tätüižil ol’gespäi. Ortodoksine uskond om Japonias-ki. Sigä Äipäiväd praznuitas tünäs, ei ole gul’aidandad irdal. Jumalanpertiš loitas mirus Mal da grähkoiden päzutandas, sid’ rahvahale anttas paštmižid da mujutadud munid i praznuičend jatktase kodiš stolan taga perehenke. Tünäs Äipäiväd praznuitas Kitajas-ki. Praznik mäneb Jumalanpertiš. Loičendan jäl’ghe ristitud joba čajud ühtes da kacuba ezitusid, miččed starinoičeba Iisusan polhe. 

Äipäivad Amerikas praznuitas levedas. Se om toine Raštvoiden jäl’ghe znamoičendan mödhe praznik amerikaližiden täht. Necikš aigaks rahvaz lähteb pästusile, lebule. Sigä Äipäivän simvol om kodijänoi. Nece kodijänoi jätab kodihe da pertiden rindale penshiden alle munid. Lapsed eciba nenid munid, tegeba voibištelendoid. Irdoil mäneba paradad, lapsile lahjoitas magedusid, lidnoid praznikaks čomitadas änikoil da lentaižil. Muga-žo praznuitas Äipäiväd Kanadas-ki. Anglias przanikan päatributan oma lilijad, niil čomitadas kaik. Mugažo čomitusen oma tohused da lentaižed. Kaiktäna azotadas instal’l’acijad Bibliaspäi Iisusan eläbzumižes. Äipäivän Anglias paksus om äi svad’boid. Germanias Äipäivän atributan oma narcissad. Niil mugažo čomitadas pertid da ičtaze. Ehtal germanialaižed tegeba Äipäivän pažagid. Ispanias Äipäivän nedalil ristitud ei rakoi. Irdoil mäneba praznikaližed astundad da karnavalad, taivhas lendaba vauktad kühkjaižed, miččid pästtas Iisusan puhthan hengen znamaks. Latvias da Litvas om mugoine tradicii – lidnoiden eläjad avoirdoil tegeba surid piramidoid munišpäi. A Äipäivän atribut heil om ol’gesine lind. 

Amerikas kodijänoi jätab kodihe da pertiden rindale penshiden alle munid. Lapsed eciba nenid munid, tegeba voibištelendoid.

Sömine-ki Äipäivän om erazvuitte erazvuiččil rahvahil. Ukrainal necil päiväl stolan päsömižed oma paskad (Äipäivän leib, kuti pasha venälaižil), mezi, razv, kolbas, a Amerikas – kuličad, vetčin kartohkanke, vodnaižen liha, jur’kavmusid da ploduid. Anglais-ki södas Äipäivän vodnaižen lihad, pašttas keksoid da tehtas britanialaižid pudingoid. Ispanias ani magedan keksan südäimehe pandas munan da pašttas sidä. A Grecias pashanke rahtoišpäi stolal kaiken oma saharpaštikod koricanke da apel’sinanke. 

Venämal ortodoksižed uskojad Äipäivän paiči mujutadud munid paneba stolale kuličid da pashoid. 

Pasha om söm rahtoišpäi, voišpäi da kerthudespäi. Sen südäimehe pandas izümad da cukatoid. Pasha om Jumalan Groban simvol. 

Kulič om Äipäivän päsömine. Se znamoičeb leibäd, mittušt Iisus jagoi ičeze openikoidenke eläbzumižen jäl’ghe. Kuličan tahthaze mugažo pandas izümad da cukatoid. 

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ
Kipinä
Hiiret da viizas Kaži
Indien rahvahan suarnu sih näh, kui älykkähät hiiret ajettih iäre viizahan Kažin.
Karjalan Sanomat
25 vuotta avuksi kielten kehityksessä
Toukokuussa karjalan ja vepsän kielen termistö- ja oikeinkirjoituslautakunta on täyttänyt 25 vuotta. Lautakunnan ansiosta karjala ja vepsä ovat saaneet uutta monipuolista sanastoa.
Karjalan Sanomat
Mehiläishoito kehittyy Kintahankylässä
Aloittelevat mehiläistarhaajat haluavat saada tänä vuonna noin 19 kiloa hunajaa kustakin 20 pesästä.
Oma Mua
Šäynyä-vävy
Starina vienankarjalakši kertou Tyyne-neiččyöštä ta hänen ihmehtapuamisešta hopien miehen kera. Šen jälkeh tytön ta hänen perehen kohtalo muuttu.
Oma Mua
Viktor Vikulin: “Šukututkimuš tuli elämän uuvvekši tarkotukšekši”
Tämän jutun piäšankarina on Viktor Vikulin. Miehellä on 72 vuotta, hiän on šyntysin Kuorilahešta, nyt eläy Kiestinkissä.
Karjalan Sanomat
Karjala yllätti herkuillaan
Arktiksen maku -festivaalin vieraille oli yllätys, että merisiilin kaviaari ja rakkolevä sopivat mainiosti jäätelön täytteeksi.
Oma Mua
Karjalazet oman muan puolistajat
Tuhukuus 1942 Nikolajev yhtyi 1. partizuanoin briguadah, sie händy pandih tiijusteluvzvodan piälikökse. Täs joukos oli 30 miesty.
Oma Mua
Musto puolistajis
Jo 78 vuottu meni, ku loppiettihes jälgimäzen voinan verehizet bojut. Voiton suadih sаldatat, ga heidy avvutettih partizuanatgi.
Karjalan Sanomat
Sampo-vuorelle lisää matkailijoita
Etnopuiston sisäänpääsy on tullut maksulliseksi. Luontokohteeseen on rakennettu portaat ja näköalapaikka.
Karjalan Sanomat
Ystävyysseura jatkaa toimintaansa
Karjala–Suomi-ystävyysseura keskittyy nyt Karjalan tasavallan inkerinsuomalaisten ja muiden suomalaisugrilaisten kansojen kulttuurin tukemiseen.
Войти
Регистрация
Пароль
Повторите пароль